147cs_4
Novinky, Příměstské tábory

Příměstské tábory 2020

V letošním roce Rodinné centrum Motýlek, z.s. získalo podporu z Operačního programu zaměstnanost na podporu projektu „Motýlci na příměstském táboře“ Cílem projektu je prostřednictvím realizace letních příměstských táborů na území mikroregionů Malá Haná a Letovicko podpořit osoby pečující o malé děti v době letních prázdnin a pomoci jim tak sladit pracovní a rodinný život. Příměstské tábory se uskuteční během letních a jarních prázdnin v letech 2020, 2021, 2022. Projekt přispívá k řešení problému sladění pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce a to prostřednictvím nabídky zajištění péče o děti v příměstských táborech v době letních prázdnin na území mikroregionů Malá Haná a Letovicko. Prostřednictvím projektu budou podpořeny osoby resp. rodiče, kteří jsou zaměstnaní, v procesu vzdělávání nebo hledání zaměstnání. Aktivity projektu umožní dětem kvalitní využití volného času v době, kdy se jim rodiče nemohou věnovat především z důvodu pracovního vytížení.Tímto chceme upozornit rodiče dětí, kteří trvale žijí na území výše uvedených mikroregionů na nabídku příměstských táborů, které budou realizovány v červenci a v srpnu 2020 prostřednictvím naší organizace pro děti od 6 do 15 let (po domluvě lze i mladší). Pro rodiče, kteří budou splňovat stanovená kriteria, je stanovena částka 600 Kč/týden/dítě. Cena zahrnuje celodenní pitný režim, oběd, pojištění, atraktivní programy a výlety. 147cs_4