KLAS

logo_KLAS

 

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ® (dále jen KLAS) je aktivizační program pro seniory v místě jejich bydliště s cílem dlouhodobého setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí a oddálení doby nezbytné ústavní péče. Taktéž podporuje rozvoj dobrovolnictví seniorů, jakožto animátorů, kteří jednotlivé KLAS vedou.

Každé tématické setkání je dvouhodinové, je rozčleněno do čtyř hlavních bloků:

kompetenční trénink, trénink paměti, trénink motoriky, trénink psychohygieny.

Program pomáhá udržovat seniory v jejich samostatnosti a soběstačnosti, slouží k hledání odpovědí na duchovní či morální otázky, pro účastníky je zdrojem vzájemného obohacení. Senioři nejsou omezeni věkem, jejich fyzická a psychická zdatnost je potřebná jen v míře běžných komunikačních dovedností a projevů pro začlenění do skupiny ostatních seniorů.

Klub aktivních seniorů vede Mgr.Jindřiška Pátečková, M: 702 024 594, email: pateckova@seznam.cz

Setkávání probíhá každé liché pondělí od 16. do 18. hodin.