Příměstské tábory

logo

Primestske jpg

 

 

Příměstské tábory jsou v letech   2020 – 2022 podporovány z operačního programu Zaměstnanost, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015566 

Díky této podpoře je cena za jeden turnus 600 Kč, nedotovaná cena je 1.200 Kč za turnus.

V ceně je zahrnuto lektorné, celodenní aktivity, materiály pro tvoření, obědy, pitný režim, pojištění dítěte. Děti si nosí vlastní svačinu. Počet míst je omezen.

Dotovaná cena je pro rodiče dětí, kteří jsou trvale hlášeni na území Mikroregionu Malá Haná a Mikroregion Letovicko a splňují stanovená kritéria.

 

V případě, že jste trvale bytem v Mikroregionu Malá Haná nebo Letovicko, prosíme o vyplnění přihlášky na příměstský tábor společně s potvrzením o tom, zda jste v pracovním poměru, OSVČ nebo veden/a v evidenci na Úřadu práce. Dle Vašeho postavení na trhu práce vyberte z přiložených tiskopisů v  a doložte za sebe i za manžele/ku, partnera/ku apod. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Dále prosíme o doložení potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na daný termín a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. A nezapomeňte se seznámit s provozním řádem.
Je toho trošku víc, ale společně to zvládneme :-)
POKUD BUDETE POTŘEBOVAT O PRÁZDNINÁCH HLÍDÁNÍ A ZÁBAVU PRO VAŠE DĚTI, NABÍZÍME STÁLE VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH :-)!
JEŠTĚ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT NA 
4. TERMÍN – 27.7.-31.7.
5. TERMÍN – 3.8. -7.8.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ: 

 

Přihláška na příměstský tábor léto 2020

PROVOZNÍ ŘÁD PT 2020

INFORMACE K PT LÉTO 2020

Prohlášení o bezinfekčnosti- PT 2020

 

potvrzeni-_zadost_cssz

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – ÚP

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – rekvalifikace

monitorovaci_list_podporene_osoby